Shop Mobile More Submit  Join Login
Pack Render Chiri Tsukikawa by Rikayashi Pack Render Chiri Tsukikawa by Rikayashi
. Pack này cũng đẹp _A_ La la la la 

. Pack này có 9 render nhe~ Love 

. Cũng kha khá chuẩn. Tui nghĩ như thế =]]

. Tại sao ông trời bất công quá _ Định cut Idolmaster với Chitoge cơ mà =.= CURSE YOU! 

Ủng hộ tui đi, mai mốt tui làm tiếp cho mà "xơi" ~ Clap 

. À pack này được sự "giúp sức" của bạn :iconkotorikawaii750: nên mới có thể hoàn thành sớm trước hạn ra mấy pack kia... hố hố =]] Nói chung là tui với bạn ấy coi như là "hợp tác" mà thật ra tui chả biết cả hai có lợi gì nữa cơ chứ =]] Có gì ủng hộ mấy pack của bạn ấy đi nghe, đẹp lắm á!~! 

RULES:
Bullet; Red WATCH + FAVOURITE + COMMENT => LINK DOWLOAD.
Bullet; Green CREDIT NẾU BẠN SỬ DỤNG NÓ! 
Bullet; Blue TAG TÔI VÀO NHỮNG NGHỆ THUẬT BẠN ÁP DỤNG RENDER NÀY CỦA TÔI.
Add a Comment:
 
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Mar 29, 2017
Done
Reply
:iconphtruongyen102:
Phtruongyen102 Featured By Owner Jan 15, 2017  Student Interface Designer
- Done
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Mar 7, 2017  Student Artist
● Sent!~
Reply
:icontonamitsun:
Tonamitsun Featured By Owner Jan 5, 2017
done
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Mar 7, 2017  Student Artist
● Sent!~
Reply
:iconnhathuyen:
nhathuyen Featured By Owner Dec 23, 2016  Student Interface Designer
done
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Mar 7, 2017  Student Artist
● Sent!~
Reply
:iconjunenaoo:
JuneNaoo Featured By Owner Dec 13, 2016  Student
Bullet; Red WATCH + FAVOURITE + COMMENT => LINK DOWLOAD.

Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Mar 7, 2017  Student Artist
● Sent!~
Reply
:iconume-meijda:
Ume-MeijDA Featured By Owner Nov 14, 2016  Student Artist
Bullet; Red WATCH + FAVOURITE + COMMENT => LINK DOWLOAD.

Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Nov 30, 2016  Student Artist
● Sent!~
Reply
:iconhannasotaku:
Hannasotaku Featured By Owner Oct 28, 2016  Student Interface Designer
Xin ~
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Nov 30, 2016  Student Artist
● Sent!~
Reply
:iconchi0309:
Chi0309 Featured By Owner Sep 2, 2016
-Done.
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Sep 16, 2016  Student Artist
● Sent!~
Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner Sep 2, 2016  Student Artist
done
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Sep 16, 2016  Student Artist
● Sent!~
Reply
:icondongtra-maochan:
Dongtra-maochan Featured By Owner Aug 7, 2016
● Done
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Aug 11, 2016  Student Artist
● Sent!~
Reply
:iconchinochucheo:
ChinoChucheo Featured By Owner Jul 25, 2016
- xin
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jul 25, 2016  Student Artist
● Sent!~
Reply
:iconmi2k4g:
Mi2k4g Featured By Owner Jul 25, 2016
Xin 
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jul 25, 2016  Student Artist
● Sent!~
Reply
:icondoundou:
Doundou Featured By Owner Jul 24, 2016  Hobbyist Digital Artist
Sweet <3 
Done ^^
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jul 25, 2016  Student Artist
● Sent!~
Reply
:iconjisska:
JISSKA Featured By Owner Jul 20, 2016
done
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jul 22, 2016  Student Artist
● Sent!~
Reply
:iconkurumi-shiki:
Kurumi-Shiki Featured By Owner Jul 11, 2016  Student Interface Designer
Bullet; Red WATCH + FAVOURITE + COMMENT => LINK DOWLOAD.
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jul 11, 2016  Student Artist
● Sent!~
Reply
:iconyonysone:
YonySone Featured By Owner Jul 5, 2016
- Done 
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jul 7, 2016  Student Artist
● Check note ●
Reply
:iconaoko-deviantart:
Aoko-Deviantart Featured By Owner Jun 27, 2016
-Done
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jun 29, 2016  Student Artist
● Check note ●
Reply
:iconsuki-hwang:
Suki-Hwang Featured By Owner Jun 25, 2016  Student Traditional Artist
- done
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jun 25, 2016  Student Artist
● Check note ●
Reply
:iconviolet-violet:
Violet-Violet Featured By Owner Jun 12, 2016
Done ^^
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jun 12, 2016  Student Artist
● Check note ●
Reply
:iconyasooo123:
yasoOo123 Featured By Owner Jun 11, 2016  Student Interface Designer
Bullet; Red WATCH + FAVOURITE + COMMENT => LINK DOWLOAD.

Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jun 11, 2016  Student Artist
● Check note ●
Reply
:iconriyahanagi:
RiyaHanagi Featured By Owner Jun 10, 2016
Done
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jun 11, 2016  Student Artist
● Check note ●
Reply
:iconyuriyuzuriha:
YuriYuzuriha Featured By Owner Jun 8, 2016  Student
done
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jun 8, 2016  Student Artist
● Check note ●
Reply
:iconmiaki-mii:
Miaki-Mii Featured By Owner Jun 6, 2016  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jun 6, 2016  Student Artist
● Check note ●
Reply
:iconrinocucheo:
Rinocucheo Featured By Owner Jun 5, 2016
Xin~
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jun 5, 2016  Student Artist
● Check note ●
Reply
:iconfukutokagamio:
FukutoKagamio Featured By Owner Jun 5, 2016  Hobbyist Interface Designer
. Tao lấy -w-
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jun 5, 2016  Student Artist
● Check note ●
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 5, 2016
Image Size
1.2 MB
Resolution
900×1000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
482
Favourites
35 (who?)
Comments
52
Downloads
23
×